Even voorstellen

EPB Goris is uw partner voor EPB-verslaggeving, veiligheidscoördinatie en blowerdoor. Wij treden op als verslaggever. Dit houdt in: het E-peil en het K-peil van uw gebouw berekenen en uiterlijk zes maanden na ingebruikname de EPB-aangifte indienen.

Daarnaast kunt u ook bij ons terecht voor het uitvoeren van luchtdichtheidstesten. Hierbij geven we u graag bijkomende tips om luchtdicht te bouwen en energie te besparen.

Lees meer over ons

Moet uw nieuwbouw aan de EPB-eisen voldoen?

Als er na 1 januari 2006 een aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning wordt ingediend, voor werkzaamheden aan gebouwen die verwarmd of gekoeld worden, gelden er EPB-eisen (energieprestatie- en binnenklimaateisen).

lees meer

Wat houdt een blowerdoor test in? Waarvoor dient het?

Een blowerdoor test dient om het E-peil van uw woning te verlagen. Door luchtdicht te bouwen, kunt u warmteverlies sterk beperken. Via een luchtdichtheidstest wordt dit gemeten. Uw ventilatiesysteem zal ook efficiënter gaan werken als u luchtdicht bouwt.

lees meer

Wanneer is een veiligheids- coördinator verplicht?

De verplichte veiligheidscoördinatie is zeer uitgebreid. Zij geldt telkens wanneer de uit te voeren werken voldoen aan de beide volgende criteria. Het zijn bouwwerken in de ruime zin van het woord, dus alle werken (inclusief renovatie, ... )

lees meer