Veiligheidscoördinatie


Voor welke werken moeten veiligheidscoördinatoren worden aangesteld?

De verplichte veiligheidscoördinatie is zeer uitgebreid. Zij geldt telkens wanneer de uit te voeren werken voldoen aan de beide volgende criteria.

  • Het zijn bouwwerken in de ruime zin van het woord, dus alle werken (inclusief renovatie, verbouwing, herstellingen en onderhoud) van een onroerend goed.
  • Deze werken worden door minstens twee verschillende aannemers uitgevoerd, ongeacht of zij tegelijk of na elkaar op de bouwplaats komen.

Wat is de rol van de coördinator? Welke taken heeft hij?

Tijdens de ontwerpfase van het bouwwerk moet de coördinator de architect (of, indien er geen architect is, de aannemer die verantwoordelijk is voor de werken) helpen om in het ontwerp de veiligheidsmaatregelen en de preventieregels op te nemen waarmee rekening zal moeten worden gehouden tijdens de bouwwerken. In die context moet de coördinator ook twee documenten opstellen: een veiligheids- en gezondheidsplan en een postinterventiedossier; bovendien moet hij een coördinatiedagboek openen en bijhouden.

Tijdens de uitvoeringsfase van de werken ziet de coördinator toe op de coördinatie van de activiteiten van de aannemers met het oog op de voorkoming van risico's. Hij moet regelmatig aanwezig zijn op de bouwplaats om de toepassing van het veiligheidsplan te controleren. Bovendien moet hij de documenten, zoals het veiligheidsplan, aanpassen aan de behoeften en het coördinatiedagboek bijhouden.