EPB-verslaggeving

Als er na 1 januari 2006 een aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning wordt ingediend, voor werkzaamheden aan gebouwen die verwarmd of gekoeld worden gelden er EPB-eisen (energieprestatie- en binnenklimaateisen).

Dat betekent dat er een verslaggever moet aangesteld worden voor de start van het werk. Die verslaggever berekent het E-peil en het K-peil van het gebouw na uitvoering van het werk en dient uiterlijk zes maanden na ingebruikname de EPB-aangifte in.

De EPB-eisen en de procedures gelden niet alleen voor nieuwbouw, maar ook voor uitbreidingen en verbouwingen aan gebouwen, als er een stedenbouwkundige vergunning nodig is.

In het kader van deze nieuwe wetgeving treden wij op als verslaggever.

Moet uw bouwproject aan de EPB-eisen voldoen? Ontdek het hier.

Verdere informatie over de Energieprestatieregelgeving kunt u vinden op www.energiesparen.be/epb/energieprestatieregelgeving.