Keuring privé-riolering

Vanaf 1 juli 2011 is een keuring van de privéwaterafvoer van woningen en gebouwen verplicht. Deze verplichting van keuring van private riolering wordt opgelegd via het Algemene Waterverkoopreglement. EPB Goris is gecertificeerd door Vlario voor het uitvoeren van deze keuringen.

De keuring is verplicht in 4 gevallen:

  • voor de eerste ingebruikname (dit is onafhankelijk van wanneer de bouwvergunning wordt afgeleverd. Er is in principe niets veranderd aan de manier van aanleg, vanaf 01/07/11 worden deze privé-rioolstelsels enkel aan een keuring onderworpen);
  • bij belangrijke wijzigingen (onder belangrijke wijzigingen dienen te worden verstaan alle wijzigingen die de goede werking van het openbaar saneringsnetwerk kunnen bedreigen);
  • na vaststelling van een inbreuk op de gelijkvormigheid, op verzoek van de rioolbeheerder;
  • bij de aanleg van gescheiden riolering op het openbaar domein, met de verplichting om af te koppelen op privédomein, conform de bepalingen van Vlarem.

Voor meer informatie kan je terecht op de site van Vlario: www.vlario.be